Vill du arbeta nationellt med VA-frågor?

Vi söker personer till våra tre nationella expertkommittéer.

Ingen film hittat

Kranvattentävlingens digitala final
Inspelning från Waterfront med Per Strömberg som moderator.
Vd-blogg: Hur mycket får vatten kosta?
Utifrån siffror i taxerapporten diskuterar Pär och Dan hur VA-taxan bör utvecklas över tid.
Nu är P114 här!
Svenskt Vattens nya uppdaterade branschstandard på området distribution av dricksvatten.
Vill du arbeta nationellt med VA-frågor?
Vi söker personer till våra tre nationella expertkommittéer.
Kort om Investeringsrapporten 2020
Pär Dalhielm och Mikael Larsson berättar kortfattat om det allra viktigaste ur den nya rapporten.
Boden - Norrlands godaste kranvatten
Patrik Fahlén, Enhetschef VA, Tekniska förvaltningen Bodens kommun
Höganäs - Sveriges godaste kranvatten
Fredrik Arthursson, VA-chef, Teknik- och fastighetsförvaltningen.
Webutbildning för förtroendevalda.mp4
Webutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten ska fattas!
Flen - Svealands godaste kranvatten
Helen Sylvefjord, Affärsområdeschef Kundservice & kommunikation, Sörmlands Vatten och Avfall AB
Vi ställer inte in, vi ställer om!
Sofia från Svenskt Vatten berättar om utbildningar och konferenser i digital form.
Kranmärkt - Swedish tapwater - Visit Sweden
I Sverige är kranvattnet gott att dricka och bland det bästa i världen. I Sverige har vi generellt en nära relation med vatten.
Vd-blogg: Hur många meter vattenledning per person?
Pär Dalhielm och Dan Löfgren visar med saker från köket exempel på befolkningsmängd och ledningsnät för två svenska kommuner.
Vd-blogg: Vattenkretslopp - ett flöde av resurser
Pär pratar om VA-branschen som energi- och näringsproducent. Vilka nyttigheter kan vi plocka ut framöver?
Den stora Vakinvandringen
Ingrid Undén Lindehell, Vakin, berättar om en hälsosatsning.
Nationell Dricksvattenkonferens 2019.mp4
Nästa Nationenlla Dricksvattenkonferens 16-17 oktober, 2019 i Skellefteå