Spara vatten-tips (samla regn)

En av flera filmer inom Hållbar vattenanvändning.

Ingen film hittat

Utblick 2050-animation (kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Spara vatten-tips (samla regn)
En av flera filmer inom Hållbar vattenanvändning.
Utblick 2050-animation (lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Kort om Investeringsrapporten 2020
Pär Dalhielm och Mikael Larsson berättar kortfattat om det allra viktigaste ur den nya rapporten.
Spara vatten-tips (vattna vettigt)
En av flera filmer inom Hållbar vattenanvändning.
Kranvattentävlingens digitala final
Inspelning från Waterfront med Per Strömberg som moderator.
Nationell Dricksvattenkonferens 2019.mp4
Nästa Nationenlla Dricksvattenkonferens 16-17 oktober, 2019 i Skellefteå
Vd-blogg: Läckageskola
Pär och Dan förklarar läckage i ledningsnätet.
Digital Vattenstämma i september 2021
Pär berättar om programmet och ger exempel på vad vi kan se fram emot.
Vatten-priset till Anders Finnson
Svenskt Vattens miljöexpert Anders Finnson har tilldelats Föreningen Vattens VATTEN-pris för år 2021.
Boden - Norrlands godaste kranvatten
Patrik Fahlén, Enhetschef VA, Tekniska förvaltningen Bodens kommun
Höganäs - Sveriges godaste kranvatten
Fredrik Arthursson, VA-chef, Teknik- och fastighetsförvaltningen.
Anna Froster - författare och biolog
Anna berättar om texterna i boken "Vatten – om att värdera det ovärderliga".