Nationell Dricksvattenkonferens 2019.mp4

Nästa Nationenlla Dricksvattenkonferens 16-17 oktober, 2019 i Skellefteå

Ingen film hittat

Utblick 2050-animation (kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Utblick 2050-animation (lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Kranvattentävlingens digitala final
Inspelning från Waterfront med Per Strömberg som moderator.
Spara vatten-tips (vattna vettigt)
En av flera filmer inom Hållbar vattenanvändning.
Spara vatten-tips (samla regn)
En av flera filmer inom Hållbar vattenanvändning.
Nu är P114 här!
Svenskt Vattens nya uppdaterade branschstandard på området distribution av dricksvatten.
Kort om Investeringsrapporten 2020
Pär Dalhielm och Mikael Larsson berättar kortfattat om det allra viktigaste ur den nya rapporten.
Svenskt Vatten Television: Klimatneutral VA
Målet är att den totala gemensamma klimatpåverkan från VA-organisationernas anläggningar ska vara netto-noll till 2030.
Intervju med Lauren Dell
Intervju på engelska med en av vinnarna.
Vd-blogg: Vattenkretslopp - ett flöde av resurser
Pär pratar om VA-branschen som energi- och näringsproducent. Vilka nyttigheter kan vi plocka ut framöver?
Intervju med Frida Hugg
Bästa examensarbete inom VA-området 2019. Frida Hugg från Norrvatten.
Kranmärkt - Swedish tapwater - Visit Sweden
I Sverige är kranvattnet gott att dricka och bland det bästa i världen. I Sverige har vi generellt en nära relation med vatten.
Inspirerande möte med våra kommittéer
Vd om två lyckade planeringsdagar med expertkommittéer.