Svenskt Vattens vd om PFAS

Pär Dalhielm kommenterar domen i PFAS-målet.

No videos found

Hållbar vattenanvändning-loop (kort)
Flera exempel från Hållbar vattenanvändning i en film.
Kranvattentävlingens digitala final
Inspelning från Waterfront med Per Strömberg som moderator.
Utblick 2050-animation (kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Beatrice Timgren (Sverigedemokraterna)
Vad tycker EU-kandidaterna i våra viktigaste vattenfrågor?
Utblick 2050-animation (lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Spara vatten-tips (vattna vettigt)
En av flera filmer inom Hållbar vattenanvändning.
Heléne Fritzon (Socialdemokraterna)
Vad tycker EU-kandidaterna i våra viktigaste vattenfrågor?
Spara vatten-tips (samla regn)
En av flera filmer inom Hållbar vattenanvändning.
Webutbildning för förtroendevalda.mp4
Webutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten ska fattas!
Sportswear leaches silver.mp4
Silver in sportswear is washed out after just a few washes. These are the findings of very recent laboratory analyses published by the Swedish Water & Wastewater Association (SWWA) in a report entitled “Silver Leaching”.
Jessica Polfjärd (Moderaterna)
Vad tycker EU-kandidaterna i våra viktigaste vattenfrågor?
Träff om dricksvattendirektivet
Inspelning av digital kommunikationsträff, oktober 2022.