Anmäl dig till Vattenstämman i september

Vattenstämman 2021 genomförs online 21-22 september

Ingen film hittat

Spara vatten-tips (vattna vettigt)
En av flera filmer inom Hållbar vattenanvändning.
Spara vatten-tips (samla regn)
En av flera filmer inom Hållbar vattenanvändning.
Vd-blogg: Läckageskola
Pär och Dan förklarar läckage i ledningsnätet.
Utblick 2050-animation (kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Kranvattentävlingens digitala final
Inspelning från Waterfront med Per Strömberg som moderator.
Intervju angående samrådsremiss
Peter Sörngård berättar om Havs- och vattenförvaltningens samrådsremisser.
Vattenkapsel (lång version)
En film i samarbete med Svenskt Vatten och David Kringlund.
Vattenkapsel (lång version)
Otextad version. En film i samarbete med Svenskt Vatten och David Kringlund.
Vattenkapsel (kort version)
Otextad version. En film i samarbete med Svenskt Vatten och David Kringlund.
Höganäs - Sveriges godaste kranvatten
Fredrik Arthursson, VA-chef, Teknik- och fastighetsförvaltningen.
Vd-blogg: Hur många meter vattenledning per person?
Pär Dalhielm och Dan Löfgren visar med saker från köket exempel på befolkningsmängd och ledningsnät för två svenska kommuner.
Intervju med Frida Hugg
Bästa examensarbete inom VA-området 2019. Frida Hugg från Norrvatten.