Intervju med Åsa Peetz, NSVA

Om projektet tjänsteutbud inom VA-sektorn.

Ingen film hittat

Nu är P114 här!
Svenskt Vattens nya uppdaterade branschstandard på området distribution av dricksvatten.
Kort om Investeringsrapporten 2020
Pär Dalhielm och Mikael Larsson berättar kortfattat om det allra viktigaste ur den nya rapporten.
Kranvattentävlingens digitala final
Inspelning från Waterfront med Per Strömberg som moderator.
Höganäs - Sveriges godaste kranvatten
Fredrik Arthursson, VA-chef, Teknik- och fastighetsförvaltningen.
Vd-blogg: God jul
Pär sammanfattar ett på flera sätt speciellt år och blickar framåt.
VD-blogg: Svenskt Vattens julkollektion
Pär och Dan visar på dricksvattnets viktiga roll under julhelgen.
Boden - Norrlands godaste kranvatten
Patrik Fahlén, Enhetschef VA, Tekniska förvaltningen Bodens kommun
Vill du arbeta nationellt med VA-frågor?
Vi söker personer till våra tre nationella expertkommittéer.
Vd-blogg: Vem ska betala läkemedelsrening?
Pär och Dan samtalar om problemen med diklofenak i gelform som mestadels sköljs bort i duschen.
Anna Froster - författare och biolog
Anna berättar om texterna i boken "Vatten – om att värdera det ovärderliga".
Flen - Svealands godaste kranvatten
Helen Sylvefjord, Affärsområdeschef Kundservice & kommunikation, Sörmlands Vatten och Avfall AB
Vd-blogg: Hur mycket får vatten kosta?
Utifrån siffror i taxerapporten diskuterar Pär och Dan hur VA-taxan bör utvecklas över tid.
Vd-blogg: Hur många meter vattenledning per person?
Pär Dalhielm och Dan Löfgren visar med saker från köket exempel på befolkningsmängd och ledningsnät för två svenska kommuner.
VA-Juridiskt Forum 2020
Konferensen är uppdelad på två dagar 10-11 november. Läs mer på svensktvatten.se/utbildning
Vd-blogg: Vattenkretslopp - ett flöde av resurser
Pär pratar om VA-branschen som energi- och näringsproducent. Vilka nyttigheter kan vi plocka ut framöver?