Sportswear leaches silver.mp4

Silver in sportswear is washed out after just a few washes. These are the findings of very recent laboratory analyses published by the Swedish Water & Wastewater Association (SWWA) in a report entitled “Silver Leaching”.

Ingen film hittat

Utblick 2050-animation (kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Biltvättarhelgen
Dags för Biltvättarhelg 23-24 april 2022.
Träff om dricksvattendirektivet
Inspelning av digital kommunikationsträff, oktober 2022.
Vattenkapsel (kort version)
En film i samarbete med Svenskt Vatten och David Kringlund.
Utblick 2050-animation (engelsk version, lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Louise Ulveland
Samtal med en av vinnarna av årets bästa exjobb.
Utblick 2050-animation (lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Webutbildning för förtroendevalda.mp4
Webutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten ska fattas!
Hållbar vattenanvändning (2 min) SoMe
Ett nationellt material gällande hållbar vattenanvändning.
Utblick 2050-animation (engelsk version, kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.