Vd-blogg: Hur många meter vattenledning per person?

Pär Dalhielm och Dan Löfgren visar med saker från köket exempel på befolkningsmängd och ledningsnät för två svenska kommuner.

Ingen film hittat

Demo Vattenstämman 2021
Filmen visar hur du som deltagare deltar online.
Utblick 2050-animation (kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Spara vatten-tips (vattna vettigt)
En av flera filmer inom Hållbar vattenanvändning.
Spara vatten-tips (samla regn)
En av flera filmer inom Hållbar vattenanvändning.
Kranvattentävlingens digitala final
Inspelning från Waterfront med Per Strömberg som moderator.
Intervju med Lauren Dell
Intervju på engelska med en av vinnarna.
Vd-blogg: Läckageskola
Pär och Dan förklarar läckage i ledningsnätet.
Utblick 2050-animation (lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Kort om Investeringsrapporten 2020
Pär Dalhielm och Mikael Larsson berättar kortfattat om det allra viktigaste ur den nya rapporten.
Vattenkapsel (kort version)
En film i samarbete med Svenskt Vatten och David Kringlund.