Pär om sitt första år som VD på Svenskt Vatten

Svenskt Vattens VD tittar bakåt på ett spännande år och blickar framåt 2020.

Mest tittade
Senaste video
Vattenstämman
Utbildning

Ingen film hittat

Webutbildning för förtroendevalda.mp4
Webutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten ska fattas!
Linus Jonkman, tidigare HR-chef på Prisjakt
Samtal om företagskultur. Kommunikations- och HR konferensen 2020.
Vakin berättar om säker kommunikation
Matthias Lind och Johan Sjödin från Vakin berättar om deras säkerhetsarbete.
Kranmärkt - Swedish tapwater - Visit Sweden
I Sverige är kranvattnet gott att dricka och bland det bästa i världen. I Sverige har vi generellt en nära relation med vatten.
Tekniksprånget hos Uppsala Vatten
Linda Hallenberg (Kommunikationschef Uppsala Vatten) och Hilde praktikant Tekniksprånget hösten 2019. Kommunikations- och HR konferensen 2020.
Svenskt Vattens VD summerar första halvåret
Pär Dalhielm tittar bakåt och blickar framåt. Mycket har hänt och kommer att hända inom VA-branschen i år.
Mattias A. Klum pratar med Pär Dalhielm om arbetet med nya boken
Nu finns boken Vatten – om att värdera det ovärderliga ute till försäljning. Boken är en del i projektet Vattenresan och bjuder in dig som läsare att njuta av unika vattenmiljöer och reflektera kring värdet av rent, friskt vatten.
Employer Branding i Stockholms Stad
August Jakobsson, kommunikatör Stockholm Stad, om t.ex. deras användning av LinkedIn. Kommunikations- och HR konferensen 2020.
Två nya jurister på Svenskt Vatten
Aurora Svallbring och Annika Carlsson förstärker Svenskt Vattens juridiska enhet. Tillsammans med Gilbert Nordenswan kommer de ge utbildning och rådgivning åt våra medlemmar. Läs mer på svensktvatten.se/juridik
Jesper Johannesson, Damvad Analytics
Vilken är VA-branschens samhällsekonomiska betydelse?
Stefan Juhlin, Nordea
Hur kan VA-branschen hantera de stora investeringsbehov som finns och vilka verktyg är möjliga att tillgå?
Det senaste gällande EU-direktiven
Fredrik Vinthagen samtalar med Peter Sörngård om vikten att VA-branschen är aktiv i EU.
Nilla Thomsson - uppdragsledare Boverket
Boverkets uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.
Liza-Maria Norlin - kommunstyrelsen i Sundsvall
En av deltagarna i en paneldebatt om hur Sverige påverkar och påverkas av EU.