Vattenkapsel (lång version)

En film i samarbete med Svenskt Vatten och David Kringlund.

Ingen film hittat

Digital Vattenstämma i september 2021
Pär berättar om programmet och ger exempel på vad vi kan se fram emot.
Svenskt Vattens vd om PFAS
Pär Dalhielm kommenterar domen i PFAS-målet.
Sportswear leaches silver.mp4
Silver in sportswear is washed out after just a few washes. These are the findings of very recent laboratory analyses published by the Swedish Water & Wastewater Association (SWWA) in a report entitled “Silver Leaching”.
Nu är P114 här!
Svenskt Vattens nya uppdaterade branschstandard på området distribution av dricksvatten.
Intervju angående samrådsremiss
Peter Sörngård berättar om Havs- och vattenförvaltningens samrådsremisser.
Kort om Investeringsrapporten 2020
Pär Dalhielm och Mikael Larsson berättar kortfattat om det allra viktigaste ur den nya rapporten.
Kranvattentävlingens digitala final
Inspelning från Waterfront med Per Strömberg som moderator.
Intervju med Emilie Hedlund Nilsson
Emilie är kommundoktorand och verksam hos Luleå Tekniska Universitet (LTU) och Luleå kommun.
Kranmärkt - Swedish tapwater - Visit Sweden
I Sverige är kranvattnet gott att dricka och bland det bästa i världen. I Sverige har vi generellt en nära relation med vatten.
Vattenkapsel (lång version)
En film i samarbete med Svenskt Vatten och David Kringlund.
Vattenkapsel (kort version)
En film i samarbete med Svenskt Vatten och David Kringlund.
Intervju med Frida Hugg
Bästa examensarbete inom VA-området 2019. Frida Hugg från Norrvatten.
Tekniksprångare hos Svenskt Vatten
Pianca berättar om sin tid som s.k. tekniksprångare på Svenskt Vatten.
Vattenkapsel (lång version)
Otextad version. En film i samarbete med Svenskt Vatten och David Kringlund.
Vattenkapsel (kort version)
Otextad version. En film i samarbete med Svenskt Vatten och David Kringlund.
Vatten-priset till Anders Finnson
Svenskt Vattens miljöexpert Anders Finnson har tilldelats Föreningen Vattens VATTEN-pris för år 2021.
Vd-blogg: God jul
Pär sammanfattar ett på flera sätt speciellt år och blickar framåt.
VD-blogg: Svenskt Vattens julkollektion
Pär och Dan visar på dricksvattnets viktiga roll under julhelgen.