Ett riktigt gott vatten - Kranvattentävlingen 2020 (med text)

Ett riktigt gott vatten upplevs ofta som kallt, även fast det kanske inte är det. Det ska även vara läskande, krispigt och friskt. Och så ska man vilja släcka törsten med det. Kranvattentävlingen 2020.

No videos found

Utblick 2050-animation (kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Webutbildning för förtroendevalda.mp4
Webutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten ska fattas!
Kranvattentävlingens digitala final
Inspelning från Waterfront med Per Strömberg som moderator.
Utblick 2050-animation (lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Utblick 2050-animation (engelsk version, lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Louise Ulveland
Samtal med en av vinnarna av årets bästa exjobb.
Hållbar vattenanvändning-loop (kort)
Flera exempel från Hållbar vattenanvändning i en film.
Vd-blogg: Vem ska betala läkemedelsrening?
Pär och Dan samtalar om problemen med diklofenak i gelform som mestadels sköljs bort i duschen.
Träff om dricksvattendirektivet
Inspelning av digital kommunikationsträff, oktober 2022.
Utblick 2050-animation (engelsk version, kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.