Ett riktigt gott vatten - Kranvattentävlingen 2020 (med text)

Ett riktigt gott vatten upplevs ofta som kallt, även fast det kanske inte är det. Det ska även vara läskande, krispigt och friskt. Och så ska man vilja släcka törsten med det. Kranvattentävlingen 2020.

Ingen film hittat

Utblick 2050-animation (kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Utblick 2050-animation (lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Kranvattentävlingens digitala final
Inspelning från Waterfront med Per Strömberg som moderator.
Träff om dricksvattendirektivet
Inspelning av digital kommunikationsträff, oktober 2022.
Webutbildning för förtroendevalda.mp4
Webutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten ska fattas!
Louise Ulveland
Samtal med en av vinnarna av årets bästa exjobb.
Hållbar vattenanvändning (2 min) SoMe
Ett nationellt material gällande hållbar vattenanvändning.
Kort om Investeringsrapporten 2020
Pär Dalhielm och Mikael Larsson berättar kortfattat om det allra viktigaste ur den nya rapporten.
Biltvättarhelgen
Dags för Biltvättarhelg 23-24 april 2022.
Utblick 2050-animation (engelsk version, kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.