Svenskt Vatten Television: Klimatneutral VA

Målet är att den totala gemensamma klimatpåverkan från VA-organisationernas anläggningar ska vara netto-noll till 2030.

Ingen film hittat

Utblick 2050-animation (kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Kranvattentävlingens digitala final
Inspelning från Waterfront med Per Strömberg som moderator.
Utblick 2050-animation (engelsk version, kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Utblick 2050-animation (lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Louise Ulveland
Samtal med en av vinnarna av årets bästa exjobb.
Biltvättarhelgen
Dags för Biltvättarhelg 23-24 april 2022.
Hållbar vattenanvändning-loop (lång)
Flera exempel från Hållbar vattenanvändning i en lång film.
Sportswear leaches silver.mp4
Silver in sportswear is washed out after just a few washes. These are the findings of very recent laboratory analyses published by the Swedish Water & Wastewater Association (SWWA) in a report entitled “Silver Leaching”.
Utblick 2050-animation (engelsk version, lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.