Play video

Välkommen till VA-Juridiskt Forum 2019

Gilbert Nordenswan berättar om programmet i Västerås 30 september – 1 oktober.

Mest tittade
Senaste video
Vattenstämman
Utbildning

Ingen film hittat

Webutbildning för förtroendevalda.mp4

Webutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten ska fattas!

Anmäl dig till VA-Juridiskt Forum

Gilbert Nordenswan, chefsjurist Svenskt Vatten

Välkommen till VA-Juridiskt Forum 2019

Gilbert Nordenswan berättar om programmet i Västerås 30 september – 1 oktober.

Petter Walan från Vakin

Petter om Svenskt Vattens utbildningar samt Vakins arbete med förnyelseplanering med avancerat datastöd.

Svenskt Vatten silver v5.mp4

Spridningen av silver måste minska rejält. Silver är det vanligaste förekommande ämnet i miljön, enligt Kemikalieinspektionen. Med en rapport vill Svenskt Vatten sätta ljus på en viktig källa till silver - behandling av textiler, bl.a. sportkläder.

Vattenforum i Almedalen 2-3 juli

Dan Löfgren om årets program. Anmäl dig på svensktvatten.se

Förnyelse av ledningsnät

Simon Åkerlund från NCC berättar om schaktfria tekniker för ledningsbyggande.

Anna Froster - författare och biolog

Anna berättar om texterna i boken "Vatten – om att värdera det ovärderliga".

Nilla Thomsson - uppdragsledare Boverket

Boverkets uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

Liza-Maria Norlin - kommunstyrelsen i Sundsvall

En av deltagarna i en paneldebatt om hur Sverige påverkar och påverkas av EU.

Stefan Johansson från Skellefteå kommun om Dricksvattenkonferensen

Stefan Johansson, Avdelningschef vatten & avfall, från Skellefteå kommun berättar om Nationella Dricksvattenkonferensen i Skellefteå 16 – 17 oktober 2019.

Mattias A. Klum pratar med Pär Dalhielm om arbetet med nya boken

Nu finns boken Vatten – om att värdera det ovärderliga ute till försäljning. Boken är en del i projektet Vattenresan och bjuder in dig som läsare att njuta av unika vattenmiljöer och reflektera kring värdet av rent, friskt vatten.

Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avfall

Effektivare underhåll med AI.

Jens Thoms Ivarsson om Göteborgsmodellen för dagvatten och skyfall

Göteborg - världens bästa stad när det regnar!

Annika Malm, RISE, om Mistra InfraMaint

80 miljoner till forskning kring hållbar förvaltning av infrastruktur med VA och gator i fokus.

Svenskt Vatten Almedalen 2019

En film av Vakin som filmade och intervjuade personer under Almedalsveckan.

Svenskt Vattens VD summerar första halvåret

Pär Dalhielm tittar bakåt och blickar framåt. Mycket har hänt och kommer att hända inom VA-branschen i år.

Vakin berättar om säker kommunikation

Matthias Lind och Johan Sjödin från Vakin berättar om deras säkerhetsarbete.
Fler