Om Vattenstämman som ställdes in

Svenskt Vattens vd kommenterar den inställda konferensen och blickar framåt.

Ingen film hittat

Vi ställer inte in, vi ställer om!
Sofia från Svenskt Vatten berättar om utbildningar och konferenser i digital form.
Två nya jurister på Svenskt Vatten
Aurora Svallbring och Annika Carlsson förstärker Svenskt Vattens juridiska enhet. Tillsammans med Gilbert Nordenswan kommer de ge utbildning och rådgivning åt våra medlemmar. Läs mer på svensktvatten.se/juridik
Intervju med Frida Hugg
Bästa examensarbete inom VA-området 2019. Frida Hugg från Norrvatten.
Intervju med Emilie Hedlund Nilsson
Emilie är kommundoktorand och verksam hos Luleå Tekniska Universitet (LTU) och Luleå kommun.
Stefan Juhlin, Nordea
Hur kan VA-branschen hantera de stora investeringsbehov som finns och vilka verktyg är möjliga att tillgå?
Det senaste gällande EU-direktiven
Fredrik Vinthagen samtalar med Peter Sörngård om vikten att VA-branschen är aktiv i EU.
Vattenforum i Almedalen 2-3 juli
Dan Löfgren om årets program. Anmäl dig på svensktvatten.se
Vakin berättar om säker kommunikation
Matthias Lind och Johan Sjödin från Vakin berättar om deras säkerhetsarbete.
Paneldiskussion - Klarar kommunerna sitt uppdrag?
Intervju med två av paneldeltagarna: Caroline Dieker (Kommunstyrelsens ordförande Askersund) och Miguel Odhner (Kommunstyrelsens ordförande Kungälv).
Webutbildning för förtroendevalda.mp4
Webutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten ska fattas!
Dan Löfgren om att komma tillbaka till Örebro
Gräddan av Sveriges vattenelit kommer till Vattenstämman i Örebro.