Intervju med Lauren Dell

Intervju på engelska med en av vinnarna.

Ingen film hittat

Utblick 2050-animation (kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Utblick 2050-animation (lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Vd-blogg: Vem ska betala läkemedelsrening?
Pär och Dan samtalar om problemen med diklofenak i gelform som mestadels sköljs bort i duschen.
Intervju med Lauren Dell
Intervju på engelska med en av vinnarna.
Digital Vattenstämma i september 2021
Pär berättar om programmet och ger exempel på vad vi kan se fram emot.
Vattenkapsel (lång version)
En film i samarbete med Svenskt Vatten och David Kringlund.
Kranvattentävlingens digitala final
Inspelning från Waterfront med Per Strömberg som moderator.
Vattenkapsel (kort version)
En film i samarbete med Svenskt Vatten och David Kringlund.
Nu är P114 här!
Svenskt Vattens nya uppdaterade branschstandard på området distribution av dricksvatten.
Svenskt Vattens vd om PFAS
Pär Dalhielm kommenterar domen i PFAS-målet.
Vd-blogg: Hur mycket får vatten kosta?
Utifrån siffror i taxerapporten diskuterar Pär och Dan hur VA-taxan bör utvecklas över tid.
Kranmärkt - Swedish tapwater - Visit Sweden
I Sverige är kranvattnet gott att dricka och bland det bästa i världen. I Sverige har vi generellt en nära relation med vatten.
Webutbildning för förtroendevalda.mp4
Webutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten ska fattas!