Hållbar vattenanvändning (2 min) SoMe

Ett nationellt material gällande hållbar vattenanvändning.

No videos found

Utblick 2050-animation (kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Webutbildning för förtroendevalda.mp4
Webutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten ska fattas!
Kranvattentävlingens digitala final
Inspelning från Waterfront med Per Strömberg som moderator.
Utblick 2050-animation (lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Utblick 2050-animation (engelsk version, lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Louise Ulveland
Samtal med en av vinnarna av årets bästa exjobb.
Hållbar vattenanvändning-loop (kort)
Flera exempel från Hållbar vattenanvändning i en film.
Vd-blogg: Vem ska betala läkemedelsrening?
Pär och Dan samtalar om problemen med diklofenak i gelform som mestadels sköljs bort i duschen.
Träff om dricksvattendirektivet
Inspelning av digital kommunikationsträff, oktober 2022.
Utblick 2050-animation (engelsk version, kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.