Kort om Investeringsrapporten 2020

Pär Dalhielm och Mikael Larsson berättar kortfattat om det allra viktigaste ur den nya rapporten.

Ingen film hittat

Kranvattentävlingens digitala final
Inspelning från Waterfront med Per Strömberg som moderator.
Vd-blogg: Hur mycket får vatten kosta?
Utifrån siffror i taxerapporten diskuterar Pär och Dan hur VA-taxan bör utvecklas över tid.
Nu är P114 här!
Svenskt Vattens nya uppdaterade branschstandard på området distribution av dricksvatten.
Vill du arbeta nationellt med VA-frågor?
Vi söker personer till våra tre nationella expertkommittéer.
Kort om Investeringsrapporten 2020
Pär Dalhielm och Mikael Larsson berättar kortfattat om det allra viktigaste ur den nya rapporten.
Boden - Norrlands godaste kranvatten
Patrik Fahlén, Enhetschef VA, Tekniska förvaltningen Bodens kommun
Höganäs - Sveriges godaste kranvatten
Fredrik Arthursson, VA-chef, Teknik- och fastighetsförvaltningen.
Webutbildning för förtroendevalda.mp4
Webutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten ska fattas!
Flen - Svealands godaste kranvatten
Helen Sylvefjord, Affärsområdeschef Kundservice & kommunikation, Sörmlands Vatten och Avfall AB
Vi ställer inte in, vi ställer om!
Sofia från Svenskt Vatten berättar om utbildningar och konferenser i digital form.
Kranmärkt - Swedish tapwater - Visit Sweden
I Sverige är kranvattnet gott att dricka och bland det bästa i världen. I Sverige har vi generellt en nära relation med vatten.
Vd-blogg: Hur många meter vattenledning per person?
Pär Dalhielm och Dan Löfgren visar med saker från köket exempel på befolkningsmängd och ledningsnät för två svenska kommuner.
Vd-blogg: Vattenkretslopp - ett flöde av resurser
Pär pratar om VA-branschen som energi- och näringsproducent. Vilka nyttigheter kan vi plocka ut framöver?
Den stora Vakinvandringen
Ingrid Undén Lindehell, Vakin, berättar om en hälsosatsning.
Nationell Dricksvattenkonferens 2019.mp4
Nästa Nationenlla Dricksvattenkonferens 16-17 oktober, 2019 i Skellefteå