Play video

Jens Thoms Ivarsson om Göteborgsmodellen för dagvatten och skyfall

Göteborg - världens bästa stad när det regnar!

Mest tittade
Senaste video
Vattenstämman
Utbildning

Ingen film hittat

Kranmärkt - Swedish tapwater - Visit Sweden
I Sverige är kranvattnet gott att dricka och bland det bästa i världen. I Sverige har vi generellt en nära relation med vatten.
Mycket på gång hos Svenskt Vatten
Pär berättar om bl.a. besök hos medlemmar, hur vi driver våra frågor i EU och en riksdagsmiddag.
Webutbildning för förtroendevalda.mp4
Webutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten ska fattas!
Jesper Johannesson, Damvad Analytics
Vilken är VA-branschens samhällsekonomiska betydelse?
Stefan Juhlin, Nordea
Hur kan VA-branschen hantera de stora investeringsbehov som finns och vilka verktyg är möjliga att tillgå?
Hållbarhetsindex (HBI) 2019 är öppnad
Pär berättar om Projekthandboken VA samt Hållbarhetsindex (HBI).
Mattias A. Klum pratar med Pär Dalhielm om arbetet med nya boken
Nu finns boken Vatten – om att värdera det ovärderliga ute till försäljning. Boken är en del i projektet Vattenresan och bjuder in dig som läsare att njuta av unika vattenmiljöer och reflektera kring värdet av rent, friskt vatten.
Svenskt Vatten ny VD 1
Intervju med Pär Dalhielm, ny vd på Svenskt Vatten. Del 1 av 2.
Det senaste gällande EU-direktiven
Fredrik Vinthagen samtalar med Peter Sörngård om vikten att VA-branschen är aktiv i EU.
Kom till Nationella Dricksvattenkonferensen
Moderator Lena Lagestam berättar om Nationella Dricksvattenkonferensen i Skellefteå 16 – 17 oktober.
Avsaknaden av VA i formella styrdokument
Pär Dalhielm pratar om vikten av att VA syns i kommunal budget och styrdokument.
Svenskt Vatten Almedalen 2019
En film av Vakin som filmade och intervjuade personer under Almedalsveckan.
Svenskt Vattens VD summerar första halvåret
Pär Dalhielm tittar bakåt och blickar framåt. Mycket har hänt och kommer att hända inom VA-branschen i år.
Vattenforum i Almedalen 2-3 juli
Dan Löfgren om årets program. Anmäl dig på svensktvatten.se
Välkommen till VA-Juridiskt Forum 2019
Gilbert Nordenswan berättar om programmet i Västerås 30 september – 1 oktober.