Svenskt Vatten Television: Så påverkar vi EU bäst

Hur man kan påverka EU:s arbete på plats i Bryssel.

Ingen film hittat

Vi söker Utvecklingsledare – Forskning och innovation
Rollen är nytillsättning då vi önskar förstärka vårt arbete med forskning och utveckling. Anna Norström och Pär Dalhielm berättar mer. Ansök på https://www.compasshrg.com/sv/job/utvecklingsledare-forskning-och-innovation/
God Jul - Summering och framåtblick
Kort sammanfattning av 2021 och en önskelista för 2022.
Utblick 2050-animation (lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Spara vatten-tips (vattna vettigt)
En av flera filmer inom Hållbar vattenanvändning.
Utblick 2050-animation (kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Svenskt Vatten Television: Klimatneutral VA
Målet är att den totala gemensamma klimatpåverkan från VA-organisationernas anläggningar ska vara netto-noll till 2030.
Svenskt Vatten Television: Miljöåret 2021
År 2021 summeras och kommenteras ur ett miljö- och vattenperspektiv.
Webutbildning för förtroendevalda.mp4
Webutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten ska fattas!
Hållbar vattenanvändning-loop (kort)
Flera exempel från Hållbar vattenanvändning i en film.
Vatten-priset till Anders Finnson
Svenskt Vattens miljöexpert Anders Finnson har tilldelats Föreningen Vattens VATTEN-pris för år 2021.
Intervju angående samrådsremiss
Peter Sörngård berättar om Havs- och vattenförvaltningens samrådsremisser.