Play video

Avsaknaden av VA i formella styrdokument

Pär Dalhielm pratar om vikten av att VA syns i kommunal budget och styrdokument.

Mest tittade
Senaste video
Vattenstämman
Utbildning

Ingen film hittat

Det senaste gällande EU-direktiven

Fredrik Vinthagen samtalar med Peter Sörngård om vikten att VA-branschen är aktiv i EU.

Kom till Nationella Dricksvattenkonferensen

Moderator Lena Lagestam berättar om Nationella Dricksvattenkonferensen i Skellefteå 16 – 17 oktober.

Avsaknaden av VA i formella styrdokument

Pär Dalhielm pratar om vikten av att VA syns i kommunal budget och styrdokument.

Webutbildning för förtroendevalda.mp4

Webutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten ska fattas!

Vad betyder den nya verksamhetsstrategin rent konkret för Svenskt Vatten?

Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm om t.ex. personalförstärkningar.

Ny kurs om Systematiskt Säkerhetsarbete - Birger Wallsten

Hållbarhetsindex (HBI) 2019 är öppnad

Pär berättar om Projekthandboken VA samt Hållbarhetsindex (HBI).

Anmäl dig till VA-Juridiskt Forum

Gilbert Nordenswan, chefsjurist Svenskt Vatten

Välkommen till VA-Juridiskt Forum 2019

Gilbert Nordenswan berättar om programmet i Västerås 30 september – 1 oktober.

Stefan Johansson från Skellefteå kommun om Dricksvattenkonferensen

Stefan Johansson, Avdelningschef vatten & avfall, från Skellefteå kommun berättar om Nationella Dricksvattenkonferensen i Skellefteå 16 – 17 oktober 2019.

Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avfall

Effektivare underhåll med AI.

Svenskt Vatten silver v5.mp4

Spridningen av silver måste minska rejält. Silver är det vanligaste förekommande ämnet i miljön, enligt Kemikalieinspektionen. Med en rapport vill Svenskt Vatten sätta ljus på en viktig källa till silver - behandling av textiler, bl.a. sportkläder.

Svenskt Vattens VD summerar första halvåret

Pär Dalhielm tittar bakåt och blickar framåt. Mycket har hänt och kommer att hända inom VA-branschen i år.

Vakin berättar om säker kommunikation

Matthias Lind och Johan Sjödin från Vakin berättar om deras säkerhetsarbete.

Paneldiskussion - Klarar kommunerna sitt uppdrag?

Intervju med två av paneldeltagarna: Caroline Dieker (Kommunstyrelsens ordförande Askersund) och Miguel Odhner (Kommunstyrelsens ordförande Kungälv).

Nationell Dricksvattenkonferens 2019.mp4

Nästa Nationenlla Dricksvattenkonferens 16-17 oktober, 2019 i Skellefteå

Maria Bennet från ÅF

En av utställarna på RÖK 2019.

Svenskt Vatten Almedalen 2019

En film av Vakin som filmade och intervjuade personer under Almedalsveckan.
Fler