Svenskt Vatten Television: Innovationer inom VA

Vad behövs för att öka innovationstakten inom VA?

Ingen film hittat

Utblick 2050-animation (kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Träff om dricksvattendirektivet
Inspelning av digital kommunikationsträff, oktober 2022.
Kranvattentävlingens digitala final
Inspelning från Waterfront med Per Strömberg som moderator.
Utblick 2050-animation (engelsk version, kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Utblick 2050-animation (lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Hållbar vattenanvändning-loop (kort)
Flera exempel från Hållbar vattenanvändning i en film.
Boden - Norrlands godaste kranvatten
Patrik Fahlén, Enhetschef VA, Tekniska förvaltningen Bodens kommun
Höganäs - Sveriges godaste kranvatten
Fredrik Arthursson, VA-chef, Teknik- och fastighetsförvaltningen.
Har er kommun årets vinnarvatten? - Kranvattentävlingen 2020
När man bedömer ett vatten är det några saker som man ska tänka på. Hur doftar vattnet? Motsvarar doften smaken? Finns det några bitoner? Dessa komponenter avgör hur bra det smakar och om vattnet är ett vinnarvatten. Kranvattentävlingen 2020.
Ett riktigt gott vatten - Kranvattentävlingen 2020 (med text)
Ett riktigt gott vatten upplevs ofta som kallt, även fast det kanske inte är det. Det ska även vara läskande, krispigt och friskt. Och så ska man vilja släcka törsten med det. Kranvattentävlingen 2020.
Ett riktigt gott vatten - Kranvattentävlingen 2020
Ett riktigt gott vatten upplevs ofta som kallt, även fast det kanske inte är det. Det ska även vara läskande, krispigt och friskt. Och så ska man vilja släcka törsten med det. Kranvattentävlingen 2020.
Utblick 2050-animation (engelsk version, lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Louise Ulveland
Samtal med en av vinnarna av årets bästa exjobb.