Svenskt Vatten Television: Innovationer inom VA

Vad behövs för att öka innovationstakten inom VA?

No videos found

Utblick 2050-animation (kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Boden - Norrlands godaste kranvatten
Patrik Fahlén, Enhetschef VA, Tekniska förvaltningen Bodens kommun
Utblick 2050-animation (lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Kranvattentävlingens digitala final
Inspelning från Waterfront med Per Strömberg som moderator.
Träff om dricksvattendirektivet
Inspelning av digital kommunikationsträff, oktober 2022.
Utblick 2050-animation (engelsk version, kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Utblick 2050-animation (engelsk version, lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.