Kranmärkt - Swedish tapwater - Visit Sweden

I Sverige är kranvattnet gott att dricka och bland det bästa i världen. I Sverige har vi generellt en nära relation med vatten.

Ingen film hittat

Kort om Investeringsrapporten 2020
Pär Dalhielm och Mikael Larsson berättar kortfattat om det allra viktigaste ur den nya rapporten.
Vd-blogg: Hur många meter vattenledning per person?
Pär Dalhielm och Dan Löfgren visar med saker från köket exempel på befolkningsmängd och ledningsnät för två svenska kommuner.
VA-Juridiskt Forum 2020
Konferensen är uppdelad på två dagar 10-11 november. Läs mer på svensktvatten.se/utbildning
Webutbildning för förtroendevalda.mp4
Webutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten ska fattas!
Två nya jurister på Svenskt Vatten
Aurora Svallbring och Annika Carlsson förstärker Svenskt Vattens juridiska enhet. Tillsammans med Gilbert Nordenswan kommer de ge utbildning och rådgivning åt våra medlemmar. Läs mer på svensktvatten.se/juridik
Vd-blogg: Vattenkretslopp - ett flöde av resurser
Pär pratar om VA-branschen som energi- och näringsproducent. Vilka nyttigheter kan vi plocka ut framöver?
Vi ställer inte in, vi ställer om!
Sofia från Svenskt Vatten berättar om utbildningar och konferenser i digital form.
Svenskt Vattens studio
I vårt konferensrum producerades en digital version av RÖK 2020.
Liza-Maria Norlin - kommunstyrelsen i Sundsvall
En av deltagarna i en paneldebatt om hur Sverige påverkar och påverkas av EU.
Petter Walan från Vakin
Petter om Svenskt Vattens utbildningar samt Vakins arbete med förnyelseplanering med avancerat datastöd.
Sommarhälsning från Svenskt Vattens vd
Pär berättar om året hittills och vad som händer framöver.
Intervju med Frida Hugg
Bästa examensarbete inom VA-området 2019. Frida Hugg från Norrvatten.
Intervju med Emilie Hedlund Nilsson
Emilie är kommundoktorand och verksam hos Luleå Tekniska Universitet (LTU) och Luleå kommun.
Den stora Vakinvandringen
Ingrid Undén Lindehell, Vakin, berättar om en hälsosatsning.