Kranmärkt - Swedish tapwater - Visit Sweden

I Sverige är kranvattnet gott att dricka och bland det bästa i världen. I Sverige har vi generellt en nära relation med vatten.

Mest tittade
Senaste video
Vattenstämman
Utbildning

Ingen film hittat

Två nya jurister på Svenskt Vatten
Aurora Svallbring och Annika Carlsson förstärker Svenskt Vattens juridiska enhet. Tillsammans med Gilbert Nordenswan kommer de ge utbildning och rådgivning åt våra medlemmar. Läs mer på svensktvatten.se/juridik
Webutbildning för förtroendevalda.mp4
Webutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten ska fattas!
Kranmärkt - Swedish tapwater - Visit Sweden
I Sverige är kranvattnet gott att dricka och bland det bästa i världen. I Sverige har vi generellt en nära relation med vatten.
Pär om sitt första år som VD på Svenskt Vatten
Svenskt Vattens VD tittar bakåt på ett spännande år och blickar framåt 2020.
Förnyelse av ledningsnät
Simon Åkerlund från NCC berättar om schaktfria tekniker för ledningsbyggande.
Stefan Juhlin, Nordea
Hur kan VA-branschen hantera de stora investeringsbehov som finns och vilka verktyg är möjliga att tillgå?
Svenskt Vatten ny VD 1
Intervju med Pär Dalhielm, ny vd på Svenskt Vatten. Del 1 av 2.
Hållbarhetsindex (HBI) 2019 är öppnad
Pär berättar om Projekthandboken VA samt Hållbarhetsindex (HBI).
Jesper Johannesson, Damvad Analytics
Vilken är VA-branschens samhällsekonomiska betydelse?
Mycket på gång hos Svenskt Vatten
Pär berättar om bl.a. besök hos medlemmar, hur vi driver våra frågor i EU och en riksdagsmiddag.
Kom till Nationella Dricksvattenkonferensen
Moderator Lena Lagestam berättar om Nationella Dricksvattenkonferensen i Skellefteå 16 – 17 oktober.
Avsaknaden av VA i formella styrdokument
Pär Dalhielm pratar om vikten av att VA syns i kommunal budget och styrdokument.
Anna Froster - författare och biolog
Anna berättar om texterna i boken "Vatten – om att värdera det ovärderliga".
Petter Walan från Vakin
Petter om Svenskt Vattens utbildningar samt Vakins arbete med förnyelseplanering med avancerat datastöd.
Bosse Berghult från Miljökemigruppen
Vattenkvalitetens betydelse för en säker dricksvattendistribution.
Det senaste gällande EU-direktiven
Fredrik Vinthagen samtalar med Peter Sörngård om vikten att VA-branschen är aktiv i EU.