Play video

Vad betyder den nya verksamhetsstrategin rent konkret för Svenskt Vatten?

Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm om t.ex. personalförstärkningar.

Mest tittade
Senaste video
Vattenstämman
Utbildning

Ingen film hittat

Det senaste gällande EU-direktiven

Fredrik Vinthagen samtalar med Peter Sörngård om vikten att VA-branschen är aktiv i EU.

Kom till Nationella Dricksvattenkonferensen

Moderator Lena Lagestam berättar om Nationella Dricksvattenkonferensen i Skellefteå 16 – 17 oktober.

Avsaknaden av VA i formella styrdokument

Pär Dalhielm pratar om vikten av att VA syns i kommunal budget och styrdokument.

Webutbildning för förtroendevalda.mp4

Webutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten ska fattas!

Vad betyder den nya verksamhetsstrategin rent konkret för Svenskt Vatten?

Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm om t.ex. personalförstärkningar.

Ny kurs om Systematiskt Säkerhetsarbete - Birger Wallsten

Hållbarhetsindex (HBI) 2019 är öppnad

Pär berättar om Projekthandboken VA samt Hållbarhetsindex (HBI).

Anmäl dig till VA-Juridiskt Forum

Gilbert Nordenswan, chefsjurist Svenskt Vatten

Välkommen till VA-Juridiskt Forum 2019

Gilbert Nordenswan berättar om programmet i Västerås 30 september – 1 oktober.

Stefan Johansson från Skellefteå kommun om Dricksvattenkonferensen

Stefan Johansson, Avdelningschef vatten & avfall, från Skellefteå kommun berättar om Nationella Dricksvattenkonferensen i Skellefteå 16 – 17 oktober 2019.

Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avfall

Effektivare underhåll med AI.

Svenskt Vatten silver v5.mp4

Spridningen av silver måste minska rejält. Silver är det vanligaste förekommande ämnet i miljön, enligt Kemikalieinspektionen. Med en rapport vill Svenskt Vatten sätta ljus på en viktig källa till silver - behandling av textiler, bl.a. sportkläder.

Svenskt Vattens VD summerar första halvåret

Pär Dalhielm tittar bakåt och blickar framåt. Mycket har hänt och kommer att hända inom VA-branschen i år.

Vakin berättar om säker kommunikation

Matthias Lind och Johan Sjödin från Vakin berättar om deras säkerhetsarbete.

Paneldiskussion - Klarar kommunerna sitt uppdrag?

Intervju med två av paneldeltagarna: Caroline Dieker (Kommunstyrelsens ordförande Askersund) och Miguel Odhner (Kommunstyrelsens ordförande Kungälv).

Nationell Dricksvattenkonferens 2019.mp4

Nästa Nationenlla Dricksvattenkonferens 16-17 oktober, 2019 i Skellefteå

Maria Bennet från ÅF

En av utställarna på RÖK 2019.

Svenskt Vatten Almedalen 2019

En film av Vakin som filmade och intervjuade personer under Almedalsveckan.
Fler