Höganäs - Sveriges godaste kranvatten

Fredrik Arthursson, VA-chef, Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Ingen film hittat

Utblick 2050-animation (kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Kranvattentävlingens digitala final
Inspelning från Waterfront med Per Strömberg som moderator.
Utblick 2050-animation (lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Biltvättarhelgen
Dags för Biltvättarhelg 23-24 april 2022.
Webutbildning för förtroendevalda.mp4
Webutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten ska fattas!
Kort om Investeringsrapporten 2020
Pär Dalhielm och Mikael Larsson berättar kortfattat om det allra viktigaste ur den nya rapporten.
Utblick 2050-animation (engelsk version, kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Utblick 2050-animation (engelsk version, lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Louise Ulveland
Samtal med en av vinnarna av årets bästa exjobb.
Hållbar vattenanvändning (2 min) SoMe
Ett nationellt material gällande hållbar vattenanvändning.