Ingen film hittat

Kranvattentävlingens digitala final
Inspelning från Waterfront med Per Strömberg som moderator.
Kort om Investeringsrapporten 2020
Pär Dalhielm och Mikael Larsson berättar kortfattat om det allra viktigaste ur den nya rapporten.
Nu är P114 här!
Svenskt Vattens nya uppdaterade branschstandard på området distribution av dricksvatten.
Sportswear leaches silver.mp4
Silver in sportswear is washed out after just a few washes. These are the findings of very recent laboratory analyses published by the Swedish Water & Wastewater Association (SWWA) in a report entitled “Silver Leaching”.
Boden - Norrlands godaste kranvatten
Patrik Fahlén, Enhetschef VA, Tekniska förvaltningen Bodens kommun
Vi ställer inte in, vi ställer om!
Sofia från Svenskt Vatten berättar om utbildningar och konferenser i digital form.
Vatten-priset till Anders Finnson
Svenskt Vattens miljöexpert Anders Finnson har tilldelats Föreningen Vattens VATTEN-pris för år 2021.
Vd-blogg: Hur mycket får vatten kosta?
Utifrån siffror i taxerapporten diskuterar Pär och Dan hur VA-taxan bör utvecklas över tid.
Vd-blogg: God jul
Pär sammanfattar ett på flera sätt speciellt år och blickar framåt.
VD-blogg: Svenskt Vattens julkollektion
Pär och Dan visar på dricksvattnets viktiga roll under julhelgen.
Flen - Svealands godaste kranvatten
Helen Sylvefjord, Affärsområdeschef Kundservice & kommunikation, Sörmlands Vatten och Avfall AB
Höganäs - Sveriges godaste kranvatten
Fredrik Arthursson, VA-chef, Teknik- och fastighetsförvaltningen.
Vill du arbeta nationellt med VA-frågor?
Vi söker personer till våra tre nationella expertkommittéer.
Vd-blogg: Vem ska betala läkemedelsrening?
Pär och Dan samtalar om problemen med diklofenak i gelform som mestadels sköljs bort i duschen.
Vd-blogg: Hur många meter vattenledning per person?
Pär Dalhielm och Dan Löfgren visar med saker från köket exempel på befolkningsmängd och ledningsnät för två svenska kommuner.
VA-Juridiskt Forum 2020
Konferensen är uppdelad på två dagar 10-11 november. Läs mer på svensktvatten.se/utbildning