No videos found

Utblick 2050-animation (lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Utblick 2050-animation (kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Kranvattentävlingens digitala final
Inspelning från Waterfront med Per Strömberg som moderator.
Hållbar vattenanvändning (2 min) SoMe
Ett nationellt material gällande hållbar vattenanvändning.
Webutbildning för förtroendevalda.mp4
Webutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten ska fattas!
Svenskt Vatten silver v5.mp4
Spridningen av silver måste minska rejält. Silver är det vanligaste förekommande ämnet i miljön, enligt Kemikalieinspektionen. Med en rapport vill Svenskt Vatten sätta ljus på en viktig källa till silver - behandling av textiler, bl.a. sportkläder.
Träff om dricksvattendirektivet
Inspelning av digital kommunikationsträff, oktober 2022.
Utblick 2050-animation (engelsk version, kort)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Utblick 2050-animation (engelsk version, lång)
VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet.
Louise Ulveland
Samtal med en av vinnarna av årets bästa exjobb.